Tuoteturvallisuus korkealla tasolla

Yksi hankintojemme pääperiaatteista on tuoteturvallisuus. Tuotantoketjuihin, raaka-ainehankintaan ja tuoteturvallisuuteen liittyvä läpinäkyvyys on meille erityisen tärkeää. Selvitämme raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperän sekä huolehdimme niiden vastuullisuudesta. Siksi Bunge Finlandin tuoteturvallisuus on erittäin korkealla tasolla. Kotimainen valmistus on vakuus tuotteiden laadukkuudesta ja puhtaudesta.

Bunge Finland Oy:n omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu kaikki tekijät ja riskit, jotka voivat heikentää elintarvikkeiden turvallisuutta. Siihen sisältyy HACCP-järjestelmä, joka auttaa meitä tunnistamaan ja pitämään kurissa mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset riskit. Tämä vaatii tietoa raaka-aineiden alkuperästä, tuotteista ja niiden valmistusmenetelmistä sekä jakelusta.

Viranomaiset hyväksyvät omavalvontasuunnitelmat ja valvovat niiden toteutumista.

Vaaditun valvonnan lisäksi Bunge Finland Oy noudattaa yhtä elintarviketurvallisuuden tiukimmista standardeista, BRC Foodia. Vuodesta 2016 lähtien Bunge Finland Oy on pysynyt standardin ylimmällä eli AA-tasolla. Standardi auttaa meitä hallitsemaan tuoteturvallisuuden riskit ja velvoitteet sekä selkeyttämään toimintoja. Esimerkiksi allergeenien leviämisen estämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lue lisää BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardista.