Arvot ohjaavat toimintaamme

Bunge Finlandin arvot perustuvat koko Bunge-konsernin yhteisesti jaettuihin arvoihin, jotka olemme muokanneet itsellemme ja toimintaympäristöllemme sopiviksi. Arvot kertovat meistä, siitä miten toimimme ja ne myös ohjaavat kaikkia valintojamme. Ne ohjaavat ennen kaikkea arjen toimintaamme.

https://bunge.fi/wp-content/uploads/2021/06/arvo_eettisyys.svg

Eettisyys

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaamme. Meillä on kyky erottaa oikea väärästä ja toimia sen mukaisesti. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ekologiset ja eettiset näkökohdat ja kunnioitamme muiden mielipiteitä. Olemme rehellisiä, toimimme yhteisten sääntöjen mukaisesti ja kannamme vastuun omasta toiminnastamme.

https://bunge.fi/wp-content/uploads/2021/06/arvo_yhteistyo.svg

Yhteistyö

Onnistunut yhteistyö syntyy erilaisuuden hyödyntämisestä. Arvostamme yksilöllistä huippuosaamista samalla kun työskentelemme yhtenä joukkueena Bungen hyväksi. Teemme organisaatiorajoja rikkovaa ja sidosryhmiämme hyödyntävää yhteistyötä. Asetamme yhteisiä tavoitteita ja autamme toisiamme niiden saavuttamisessa. Pidämme huolta toistemme hyvinvoinnista.

https://bunge.fi/wp-content/uploads/2021/06/arvo_yhteisollisyys.svg

Yhteisöllisyys

Yrityksenä haluamme olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Osallistumme keskusteluun, rakennamme vuorovaikutusta ja olemme esimerkkinä muille. Edistämme oman yhteisömme sekä sen jäsenten hyvinvointia. Kannamme vastuun ympäristöstä ja työskentelemme yhteisen hyvän eteen.

https://bunge.fi/wp-content/uploads/2021/06/arvo_avoimuus_luottamus.svg

Avoimuus & luottamus

Olemme avoimia uusille ajatuksille ja mielipiteille. Avoin ilmapiiri on edellytys tiedon jakamiselle sekä uusien ideoiden ja ajatusten synnylle. Opimme virheistämme ja etsimme syyllisten sijaan ratkaisuja. Luotamme työkavereihimme ja käymme rakentavaa keskustelua. Tuemme ja autamme toisiamme.

https://bunge.fi/wp-content/uploads/2021/06/arvo_yrittajyys.svg

Yrittäjyys

Uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen. Hyödynnämme saatavilla olevaa tietoa ja osaamista. Palkitsemme uusia aloitteita löytääksemme uusia mahdollisuuksia ja saavuttaaksemme tuloksia. Kannustamme oma-aloitteisuuteen. Käytämme kaikkia resursseja tehokkaasti ja rakennamme parempaa tulevaisuutta.