Hiilineutraalia tuotantoa

Olemme jo pitkään tehneet työtä vähentääksemme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme. Etsimme jatkuvasti ratkaisuja hiilijalanjälkemme minimoimiseksi koko toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa hiilineutraalia ja energiatehokasta margariinituotantoa, kestävää alkutuotantoa, ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja sekä jätteen ja hävikin minimointia.

Bungen tuotanto Suomessa on hiilineutraalia. Kaikki Raision tehtaallamme käytettävä energia tuotetaan hiilidioksidivapaasti. Haluamme olla vastuullinen toimija ja tämän takia pyrimme aina mahdollisimman energia- ja resurssitehokkaaseen tuotantoon.

Tuemme kestävää kehitystä ja olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuuttamme neljä prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2023 mennessä.

Jäte ja hävikki minimiin

Bunge Finland Oy edistää kiertotaloutta. Tuotantolaitokseltamme ei lähde jätettä kaatopaikalle. Käsittelemme ja lajittelemme sivuvirrat laitoksellamme ja omien prosessiemme kautta. Hyödynnämme kaikki jätejakeet. Lajittelemme eri muovilaadut, metallin, lasin, pahvin ja SER-jätteen. Kaikki kierrätys- ja jatkojalostuskelpoinen materiaali toimitetaan eteenpäin yhteistyökumppaneillemme. Muu jäte menee energiantuotantoon. Lisäksi tuotannossamme syntyvä rasvajäte (esimerkiksi hävikki) toimitetaan jatkojalostukseen, josta se päätyy muun muassa biodieselin raaka-aineeksi.

Olemme vuoden 2016 lähtötasosta vähentäneet tuotannossamme syntyvää jätettä 17 prosenttia.

Helpotamme jätteiden lajittelua myös kotioloissa

Vähennämme aktiivisesti muovin määrää pakkauksissamme. Selvittämällä uusia pakkausratkaisuja pystymme minimoimaan ympäristöä kuormittavan pakkausmateriaalijätteen määrän. Viestimme myös kuluttajille aktiivisesti ja selkeästi, miten jokainen pakkaus voidaan kierrättää.